IHINTO ANG MINA SA EASTERN SAMAR NGAYON NA!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Sobra na! Tama na..Huwag na. Hinto na. Ayaw namin ng patuloy na pagkasira ng aming Isla, sa Manicani at Homonhon sa pamamagitan ng PAGMIMINA.
Tumatayo kami sa ngalan ng aming pananampalataya sa Diyos. Tumatayo kami para sa dignidad ng tao, para sa sagrado ng buhay at kalikasan, at para sa ikabubuti ng lahat.
Sanay pakinggan ng ating may kapal ang ating mga panalangin. Patawarin sana niya ang ating pagiging makasarili at gahaman.
Sobra na. Tama na. Huwag na. Hinto na.
“Para magtagumpay ang kasamaan, sapat na para sa mabubuting lalaki at babae na walang gawin.”
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn